• Menú escolar
  • lema
  • lema
  • lema
  • lema
  • lema

Ciencias

Objetivos del departamento de ciencias para el curso escolar 2013-2014

OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES 2013-14 

 

o Aplicar estratègies de càlcul mental en la realització d’operacions mentals, que afavorisquen la creació d’estructures mentals noves i que tinguen una aplicació directa en la resta d’assignatures tant de ciències com de lletres.
o Promoure entre els alumnes la necessitat d’estudiar les assignatures de ciències, inclòs les matemàtiques.
o Destinar el temps necessari al raonament lògic en la resolució de problemes, aplicar els algoritmes més adequats, fer que els alumnes esbrinen les respostes abans de fer càlculs, sent capaços d’identificar les respostes que no siguen lògiques.
o Elaborar ACI’s i adaptacions no significatives als alumnes amb n.e.e. per que aquestos puguen seguir el ritme de les classes, així com també adaptacions als alumnes que tinguen la capacitat de portar ritmes superiors.
o Coordinar-se amb els professors de recolzament per identificar el nivell de cada alumne y elaborar/buscar els materials més adients.
o Realitzar quinzenalment el seguiment d’aquestos alumnes per a adaptar els documents de treballs si hi cal.
o Desdoblar les classes més nombroses en les assignatures de ciències, preferentment matemàtiques, sempre que la disposició de personal docent ho permeta.
o Crear els materials de treball en l’aula i concretar i preparar les activitats relacionats amb el tema que es crega més indicat (canvi climàtic, residus, reciclatge, agricultura ecològica, accidents de transit...)
o Programar activitats relacionades amb el medi ambient i l’alimentació saludable, i el tema que definitivament trie el departament per a ser treballat per tots els alumnes del centre en la setmana del dia mundial del medi ambient en juny.
o Reposar els materials d’us corrent al laboratori així com augmentar la dotació dels de l’aula taller i aula d’informàtica.
o Revisar el funcionament l’aula d’informàtica i la resta d’ordinadors d’us quotidià per part d’alumnes i professors.
o Realitzar activitats, pertanyents a la programació i destinades a millorar la salut i els hàbits del nostres alumnes en temes tan importants com l’alcohol, les drogues i les substàncies estupefaents així com hàbits que eviten el contagi de malalties infeccioses, presentant als tutors els materials que pugen ser-los útils.
o Promoure entre els alumnes actituds de respecte i conservació cap a l’entorn natural, realitzant visites a aquestos llocs si és possible i si no ho és visionant documentals d’aquests paratges.
o Programar eixides al camp, amb la intenció de que el nostres alumnes coneguen millor el patrimoni natural de la Comunitat Valenciana i que servisca com a reforç en els blocs de ciències naturals, biologia i geologia, fomentant la convivència entre els alumnes.
o Elaborar, revisar o modificar les programacions d’aula d’assignatures pertanyents al departament de ciències.
o Revisar i modificar el PCC de primària i de secundària.
o Fer xarrades sobre medi ambient i alimentació saludable per part dels professors de secundària i personal especialitzat als alumnes de infantil i primària.
o Continuar amb les xerrades d’alumnes de secundària als alumnes de primària (eclipsis, fases de la lluna, plantes i animals i el sistema solar)
o Preparar activitats per a que els alumnes identifiquen les plantes autòctones així com els seus fruits, dates de sembra i recol•lecció. (PowerPoint del departament)
o Fomentar entre els alumnes hàbits de separació de residus per al seu posterior reciclatge (paper i cartró, plàstic i metalls, piles i bateries...).
o Continuar promovent entre els alumnes el costum de menjar fruita fins i tot en el pati, o com a mínim els divendres.
o Realitzar activitats de laboratori sobretot als cursos superiors com per exemple elaboració de sabó, paper reciclat o d’altres sempre senzilles i amb un mínim risc.
o Dotar els alumnes de les eines necessàries per ajudar els seus familiars a deixar el tabac.
o Mantenir la web que servis de punt informatiu als pares dels alumnes: www.colegiosantaana.es
o Mantenir la web formativa i avaluadora per als alumnes de segon cicle de secundària sobre la plataforma moodle.
o Promoure entre els professors la utilització de les noves tecnologies, ordinadors a classe, tablets..
o Promoure la comunicació amb els alumnes i les seues famílies utilitzant plataformes com Edmodo.
o Fomentar la consulta de la web del cole entre els pares pel que fa principalment als calendaris d’activitats per tal d’assabentar-se del treballs, activitats i examens dels seus fills.

 

Contador de visitas

Hoy 73

Ayer 76

Esta semana 149

Este mes 1201

Todas 231667