• Menú escolar
  • lema
  • lema
  • lema
  • lema
  • lema

Letras

Objetivos del departamento de letras para el curso escolar 2013-2014

L’objectiu principal és contribuir a l’èxit escolar, adquirir les competències

bàsiques, tot integrant les TIC, enguany amb la realització de diversos projectes interdisciplinaris dins del marc del nostre ideari de centre.

1. Arribar a aconseguir que els nostres alumnes, assolisquen el mateix nivell de competència en ambdues llengües oficials de la Comunitat, i que avancen considerablement en l’ús de les llengües estrangeres, tot integrant en la nostra programació els suggeriments aportats per la Comissió de Normalització Lingüística.

2. Implementar les aportacions didàctiques adquirides als cursos de formació.

Realitzar una intervenció educativa adient per coordinar i aplicar:

• Els objectius d’etapa i àrea adaptats al nivell d’ensenyament.

• Unificar les editorials per àrees/matèries.

• Els criteris seguits en la seqüenciació.

3. Seguir coordinant-nos amb periodicitat amb la resta dels departaments.

4. Seleccionar i temporalitzar continguts interdisciplinars, tot adequant-los a les diverses efemèrides tant institucionals com congregacionals.

5. Coordinar continguts, metodologies, criteris d'avaluació i recursos didàctics de les diferents àrees de forma interdisciplinària, tot introduint les novetats pedagògiques que es consideren oportunes i adequades.

6. Impartir la Llengua estrangera duent a terme la immersió lingúística, per afavorir el pluringüisme en què està immersa la societat actual.

7. Continuar reforçant la qualitat de l'expressió oral i escrita, en les diferents llengües, tot afavorint l'ús del valencià així com de l’anglés i el francés, seleccionant els exemplars adequats per al pla lector.

8. Programar la nostra setmana cultural, el concurs artístic i literari, visites i activitats complementàries, per millorar la qualitat de l’ensenyament de les llengües i el gust per la lectura plaent.

9. Continuar amb les oportunes adaptacions curriculars i de reforç mitjançant la creació de grups flexibles de treball, sempre que siga possible.

10. Aplicar metodologies capaces d'afavorir la realització de treballs en equip, tot valorant la importància de la cooperació i la integració (com ara realitzant projectes interdisciplinars).

11. Continuar reforçant els hàbits d’ordre i presentació de treballs amb qualitat i pulcritut. Respondre eficaçment i directa a les necessitats que es generen dins l’aula

Contador de visitas

Hoy 72

Ayer 76

Esta semana 148

Este mes 1200

Todas 231666