• Menú escolar
  • lema
  • lema
  • lema
  • lema
  • lema

PNL

La Comunitat Valenciana és una comunitat bilingüe i això ho tenim en compte. Tenim com a punts de referència:

  • El tractament i recuperació del valencià, primer nivell d’àrea i la seua introducció en

matèries no lingüístiques.

  • L’ús del valencià en la vida acadèmica, administrativa i social.
  • El nostre centre, el seu entorn i les seues característiques.

Així doncs, donat que el nostre Centre està ubicat en un territori de predomini lingüístic castellà i amb alumnes de predomini lingüístic castellà, i sempre tenint en compte les característiques pròpies del centre i del seu voltant hem decidit

Fer opció pel Programa de Incorporació Progresiva (PIP) i elaborar el Disseny Particular (DP), tenint en compte el Pla de Normalització Lingúística (PNL) i el Pla Anual de Normalització Lingúística (PANL).

Establir les condicions mínimes de sensibilització a nivells de centre i del entorn per a fer efectiu l’article 19.2 de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.

Esquema de seguiment:

Campañas de la Iglesia: Domund, Semana Vocacional, Mes de María, Información sobre:

Contador de visitas

Hoy 72

Ayer 76

Esta semana 148

Este mes 1200

Todas 231666